Предприемаческата екосистема на Варна, 2013 – 2018  г.

Предприемаческата екосистема на Варна, 2013 – 2018

Има много компоненти в една предприемаческа екосистема, като винаги в центъра и е предприемачът. Това е човекът, който движи предприемаческата инициатива. В зависимост от спецификите на града, региона или държавата всяка предприемаческа еко система притежава в различен интензитет отделните компоненти,…

Read More

Prepare Elevator pitch

Elevator pitch is a simple and quick way to present an idea in a very brief form, highlighting the important parts. You can use elevator pitch to present what is the value proposition, what is this company about, what is…

Read More