Предприемаческата екосистема на Варна, 2013 – 2018  г.

Предприемаческата екосистема на Варна, 2013 – 2018

Има много компоненти в една предприемаческа екосистема, като винаги в центъра и е предприемачът. Това е човекът, който движи предприемаческата инициатива. В зависимост от спецификите на града, региона или държавата всяка предприемаческа еко система притежава в различен интензитет отделните компоненти,…

Read More