Предприемаческата екосистема на Варна, 2013 – 2018  г.

Предприемаческата екосистема на Варна, 2013 – 2018

Има много компоненти в една предприемаческа екосистема, като винаги в центъра и е предприемачът. Това е човекът, който движи предприемаческата инициатива.

В зависимост от спецификите на града, региона или държавата всяка предприемаческа еко система притежава в различен интензитет отделните компоненти, но като цяло можем да заключим че основните такива са:

  • Благоприятстващи политики, като благоприятна среда за стартъпи, финансова подкрепа, цялостна стратегия за развитие на предпремачеството в града/региона, законови и регулаторни поощтрения
  • Човешки ресурс, наличие на университети, които подготвят специалисти, залагат на предприемачеството в учебните си програми и се подкрепя серийното предприемачество докато се учи
  • Менторство и подкрепа, в лицето на организации и инфраструктура като бизнес инкубатори, клъстери и акселератори. Това включва и подкрепа в счетоводен, финансо и технически аспект, както и приятелски настроени към предприемачество асоциации, конференции и състезания по бизнес планиране.
  • Пазари, наличие на ранно адаптиращи потребители (early adopters), ранни оценки на продукта, канали на дистрибуция и мултинационални компании
  • Финансиране, като клуб на бизнес ангели, високорискови инвестиционни фондове, микро кредитиране и други фондове
  • Предприемаческа култура , наличие на успешни стартъпи, забогатели основатели на стартъпи, низ от събития, конференции, лекции и състезания на тема предприемачество. От друга страна толерантност към риск и провал, иновативно и креативно общество и висок статус на предприемачите в обществото.


За последните 3 години Варна бързо се развива като благоприятно място за стартиране на бизнес, най-вече заради сотъпа до човешки капитал и ниските разходи за стартиране на бизнес и живот в сравнение с други европейски страни. Процеса благоприятства и наличието на предприемаческо общество, което се обединява около сдружението Beehive (пчелен кошер).

Преди 3 години през 2013 година Варненската предприемаческа общност представляваше един хакерспейс Varna lab, ежемесечни сбирки от формата Open Coffee Varna и ежеседмични сбирки на New Biz Club.

Днес 3 години по-късно, Варна има 5то издание на международното състезание по предприемачество Startup Weekend, 2ро издание на европейската седмица на програмирането под патронажа на Европейската Комисия, множество конференции на тема облачни услуги, ИТ, предприемачесво. Множество международни събития навлязоха в града като Startup grind, TEDxVarna, Google Developers group, Silicon Drinkabout.

Също така няколко местни групи с различна насоченост като Marketing talks за маркетинг, Raster minds за дизайн, Startup stories за успешно стартирали идеи.

Катализатор за тази бърза трансформация на предприемаческата екосистема в града беше основаването на споделено работно място, където се помещават повечето предприемачи с техните екипи, както и множеството събития и лекции. Реализирани са близо 50 събития с над 12 000 посетители за последната година.

Откриването на нови споделени работни места в града потвърждава тенденцията в глобален мащаб, все повече хора стартират собствен бизнес и да търсят място където да работят сред съмишленици.

През 2016 Община Варна, 3 от варненските университети и фондация Webit основаха клъстър – Варна град на иновациите, който да стартира академична пре-акселераторска програма за стартиращи бизнеси.

Спечелването на титлата Европйеска младежка столица през 2017 с темата социални иновации дава допълнителен тласък на екосистемата и възможност да се обединят силите на Община, НПО промотиращи предприемачество, социални предприемачи и самите предприемачи за развитие на стратегията на града.

линк към презентацията